Næringseiendom

Vi tar på oss taksering av næringseiendommer fra små til store eiendommer.

Det siste året har vi merket en øket pågang fra bedriftseiere som ønsker en verditakst , evt. en verdivurdering i forhold til ligningsverdien på eiendommen. Enkelte eiere har mistanke om at verdiansettelsen fra skattevesenet har slått feil ut dvs. med for høge verdier og vil av den grunn ha en uhildet takst / verdivurdering.

Ved verditakst / verdivurdering av næringseiendom bes følgende fremlagt om mulig :

  • regnskap for eiendommen
  • eierkostnader : forsikring, eiendomsskatt, administrasjonskostnader
  • leiekontrakter
  • tegninger
  • Info bygg : byggeår, påkostninger
  • ligningsverdi
  • offentlig pålegg
  • reguleringer