Konsulenttjenester

Fukt og muggsopp - CO2 nivået - inneklima

Fukt og muggsopp inne i boligen, har det nå blitt mer fokusert på. Mange bor i hus med slike problem uten å være klar over dette. Øyne som renner, konstant hoste, trett og uopplagt, kan være symptoner på for store konsentrasjoner av muggsopp.


Vi kan utføre.

  • Fuktmåling i bad, vaskerom, kjøkken og kjeller. Våtrom er utsatt. Vi kan måle inne i en konstruksjon også.
  • Vurdere drenering
  • Vurdering av innsektsskader
  • Finne årsakssammenhenger
  • Utarbeide rapporter, evt. lage et kostnadsoverslag for utbedring.
  • Tilstandsanalyser

Inneklima

  • Måling av CO2 nivået : Avansert måleinstsrument avslører om nivået er for høyt, der du jobber, sover eller oppholder deg ofte og over tid. Møterom, klasserommet er fellesrom der klimaet (bl.a. CO2) er viktig for yteevnen.

Ta kontakt nå: 907 84 247